Fisk, Seespieren, Reptilen

Thús » Fisk, Seespieren, Reptilen

Foto's fan seespieren: Seespieren foar bern

A. Ofbyld fan in fisk

1. trout a. fin b. gill c. Swart 2. bass 3. salm
1. trout a. fin b. gill c. sturt
2. bass
3. salm
4. shark 5. flinter 6. swurd
4. haai
5. flunderder
6. swurd
7. eel 8. see hynder
7. iel
8. see hynder

B. See Dieren

9. walfisk
9. walfisk
10. dolfyn
10. dolfyn
11. seal a. flipper 12. jellyfish 13. otter
11. segel
in. flipper
12. jellyfish
13. otter
14. walrus a. tusk
14. walrus a. tusk
15. hobster a. claw 16. kraab
15. hobster a. klau
16. kraab
17. octopus a. taktakel
17. inketfisk
in. taktakel
18. shrimp 19. musel 20. klam
18. shrimp
19. miel
20. klam
21. scallop 22. oyster 23. slak
21. scallop
22. oester
23. slak
21. scallop 22. oyster 23. slak
24. starfish
25. inketfisk

C. Amphibyen en Foto's fan reptilen

26. tortoise a. shell 27. turtel 28. alligator 32. tadpole 33. kikkert

26. tortoise a. skulp
27. skyldpod
28. alligator
32. tadpole
33. kikkert

29. krokodile 30. lizard 34. salamander
29. krokodil
30. hagedis
34. salamander
31. iguana 35. snake 36. rattlesnake 37. cobra 38. boa constrictor

31. iguana
35. slang
36. rattlesnake
37. cobra
38. boa constrictor

Facebook Comments