IT POSTKANTOAR

IT POSTKANTOAR


1 letter
2-postkaart
3 lofts / aerogramm
4 pakket / pakket
5 earste klasse
6 prioriteit post
7 ekspresje e-post / oernachtsje
8 pakke post
9 sertifisearre post
10-stamp
11 blêd fan stempels
12 rol fan stempels
13 boek fan stimpels
14 jild oarder
15 feroaring fan adresformulier
16 selektyf service-registraasjeformulier
17 passport applikaasje formulier
18-omjouwing
19-adres werom
20-postadres
21 postkoade
22 postmark
23-stimp / post
24-post-slot
25 postoperator / postskrift
26-skaal
27 stampmasine
28 lettertriem / e-mailtrage
29 postlot
30-postfak