Boerderij, Farm Dieren

Thús » Boerderij, Farm Dieren

DE FARM EN FARM TIMES

1. farmhouse 2. (griente) tún 3. scarecrow 4. crop 5. yrrigaasjesysteem
1. farmhouse
2. (grientetún
3. skare
4. rispinge
5. yrrigaasjesysteem
6. skuorre 7. silo 8. stabile 9. Hea 10. pitchfork 11. barnyard
6. skuorre
7. silo
8. stâl
9. hea
10. pitchfork
11. barnyard
12. pigpen / pigsty 13. fjild 14. kombineare 15. greide
12. pigpen / pigsty
13. fjild
14. kombinearje
15. greide
16. orkest 17. fruit tree
16. sâlt
17. fruit tree
18. Bauer 19. hanthavene hân
18. boer
19. hanthavene hân
20. Hynstekop 21. hinnehok
20. hinnehok
21. hinnehok
22. fence 23. trekker
22. stek
23. trekker
24. rooster 25. kicken / hen 26. chick
24. hoanne
25. chicken / hen
26. chick
27. turkije 28. goat 29. kid 30. skiep 31. laam
27. Turkije
28. geit
29. kid
30. skiep
31. laam
32. bolle 33. (molk) koe 34. kalf-keallen
32. bolle
33. (molk) ko
34. kalf-keallen
35. hynder 36. pig 37. piglet
35. hynder
36. baarch
37. piglet

Facebook Comments