Gesicht, haar

Myn antlit

Human lichem
Body Parts


Touch myn gesicht,
Touch myn noas,
Touch myn eagen,
En wjebrouwen.
Touch myn earen,
Tink my myn knyn.
No wite jo, wat ik betsjutte!

It gesicht

foarholle, wange, knyn, ear, aai, noas, nostril
mûle, sûkelade, burd, snie, smoarch
wrinkles, jaw

earm, ljul
wimpers, learling

lippen, tosken, tonge

Hier

Beskriuwing Hier | Picture Dictionary

swart, blond (e), brún, fair
Ingwer, griis, kâld
lang, koart, rjocht
wiif, fleurich, frjemd