Dieren, paden

ANIMALE en PETEN

bisten

1. fox 2. porcupine a. quill

1. fokse

2. porcupine a. quill

3. raccoon 4. wolf-wolven

3. raccoon

4. wolf-wolven

5. moose a. antler

5. moose a. antler

6. deer a. hoof 7. fawn

6. hart

in. hoof

7. fawn

8. mûs-mûs 9. chipmunk 10. rat 11. húshâldster 12. knyn

8. mûs mûzen

9. chipmunk

10. rôt

11. earm

12. knyn

13. gopher 14. beaver 15. flearmûs

13. gopher

14. bever

15. flearmûs

16. skunk 17. possum

16. skunk

17. possum

18. ezeltsje 19. buffel

18. ezel

19. buffel

20. camel a. hump 21. llama

20. kamiel

in. hump

21. llama

22. hynder a. Swart 23. foal 24. pony

22. hynder a. sturt

23. foal

24. pony

25. armadillo 26. kangaroo a. bag

25. armadillo

26. kangaroo a. bag

27. leopard a. spots

27. leopard a. spots

28. sjiraffe

28. sjiraffe

29. bizon

29. bizon

30. elefant a. tusk b. romp

30. oaljefant

in. tusk

b. romp

31. tiger a. paw 32. lion a. moannen

31. tiger

in. paw

32. liuw

in. moannen

33. hippopotamus 34. hyena 35. rinoceros a. hoarn

33. hippopotamus

34. hyena

35. rinoceros a. hoarn

36. zebra a. stripes

36. sebra

in. stripes

37. swart bier a. klau

37. swart bier a. klau

38. grizzly bear

38. grizzly bear

39. polar bear 40. koala (bear) 41. panda

39. iisbear

40. koala (bear)

41. panda

42. monkey 43. chimpanzee 44. gibbon

42. aap

43. chimpanzee

44. gibbon

45. Baboon 46. orangutan

45. baboon

46. orangutan

47. gorilla

47. gorilla

48. anteater

48. anteater

49. worm 50. slug

49. wjirm

50. slug

pets

51. katten a. whiskers 52. kitten

51. kat

in. whiskers

52. kitten

53. hûn 54. puppy 55. hamster

53. hûn

54. puppy

55. hamster

56. gerbil 57. bargemot

56. gerbil

57. bargemot